“มุกดา” ใช้ชีวิตในป่ากับพ่อแม่

สำหรับนางเอกหน้าหวาน อย่าง “มุกดา นรินทร์รักษ์” นักแสดงสาวอายุน้อยมาก

ฝีมือจากแดนใต้ มีผลง านดังมากมาย ด้วยรูปร่างหน้าตา และความสามารถรอบ

ด้าน ทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจแฟนละครหลายคน ล่าสุดก็มีโอกาสได้ชมกิ จการ

ของเธอ และค รอบครัว ซึ่งอยู่ที่บ้านเกิ ด จ.ระนอง ค รอบคลุมพื้นที่กว่าหกไร่

ซึ่งโฮมสเ ตย์แห่งนี้ เรียกว่า ‘บ้านในหมง’ เมื่อก่อนเคยเป็นป่าทั้งหมดเลย และ

เป็นสวนยางมาก่อน เริ่มต้นมาจากที่ค รอบครัวอยากสร้างบ้านไว้สำหรับพักผ่อนกัน

เอง เพราะว่าที่นี่อากาศดี และร่มรื่น ภายหลังก็มีความคิดว่าอยากสร้า งบ้านเพิ่มอีก

พอมีหลายหลังก็เลยทำเป็นโฮมสเตย์ และกิ จการไปได้ด้วยดีกว่าที่คิดเอาไว้มาก

มีชาวต่างชา ติหลายคนมาพักอาศั ยเป็นรายปีเลยทีเดียว ที่นี่อยู่ท่ามกลางธรร ม

ชา ติ ป่า และภูเขา ทำให้บรรยากาศที่นี่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว และเริ่มมีนักท่องเที่ยว

เข้ามาพักเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ เจ้าตัวก็มักจะมาพักผ่อ นที่นี่ในวันหยุ ด และวันว่างจาก

การถ่ ายละครเหมือกัน ก่อนจะกลับไปเต็มที่กับการทำง านที่กรุงเทพฯ เรียกได้ว่า

เป็นนักแสดงสาวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากในตอนนี้ แม้เธอจะอายุน้อย แต่

ด้วยฝีมือการแสดงที่ไม่ธ รรมดา ทำให้เธอได้รับการชื่นชมจากแฟนละครมากมาย

ถือว่าเป็นดาราสาวที่สมบูรณ์แบบไม่น้อยเลยทีเดียว ทั้งสวย และมีฐานะอีกด้วย

Author: notiya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *