“คำรณ” จากวันที่มีตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลย

สำหรับนักข่ าวชื่อดังอย่าง “คำรณ หว่างหวังศรี” เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจชาวบ้าน

มานานกว่าสามสิบปี ทั้งยังเคยเป็นนักร้องมาก่อนอีกด้วย เรียกได้ว่าอดีตเจ้าตัวเคย

มีชื่อเสียง และทรัพ ย์สิ นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน และรถ แค่อยากได้อะไร

เจ้าตัวก็สามารถซื้ อได้ทันที เดิมทีเจ้าตัวซื้ อบ้านเก็บไว้กว่าสี่หลัง แต่ตอนนี้ไม่มีเลย

เพราะเอาไปขา ยให้เพื่อนหมดแล้ว ตอนนี้เจ้าตัวต้องเช่ าอยู่เเทน เป็นช่วงที่ไม่เหลือ

อะไรเลย ด้วยยุ คสมัยที่เปลี่ยนไป ก็ทำให้เกิ ดปั ญหาหลายๆ อย่างขึ้น ทำให้

ต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การง าน โดยเจ้าตัวเล่าว่าตอนนี้ใช้ทุนที่เคยเก็บเอาไว้อยู่

ตอนนั้นได้งา นที่ใหม่ และเขาให้เรามากกว่าที่เดิมถึงสี่สิบเท่า เป็นช่วงที่สุขสบาย

ที่สุด แต่การทำงา นหนักขึ้น สุดท้ายก็ทำไม่ไหว ต้องเอาทุนที่เก็บเอาไว้ออกมาใช้

เจ้าตัวยังบอกอีกว่าอนาคตก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไง แต่ก็จะทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุด

ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาทำกิ จการของตัวเอง ซึ่งตอนนี้กำลังไปได้ด้วยดี โดยเจ้าตัว

บอกว่าไม่เคยคิดจะเลิ กทำง านในวงการ ยังอยากทำข่า ว เพราะชอบที่จะทำให้

ชาวบ้านมีความสุข แต่ชีวิตจริงไม่เหมือนความฝัน เจ้าตัวยังต้องกิน ต้องใช้

จึงขอเลือกมาทำด้านนี้ดีกว่า ตอนนี้ทุกอย่างกำลังเข้าที่เข้าทาง คงเต็มที่กับการ

ทำกิ จการส่วนตัวต่อไป ส่วนง านนักข่ าว ขอไว้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่า

Author: notiya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *