ผอ.โรงพยาบาล ยอมรับภาพจริง ผู้ติด CV-19 นอนหน้าตึก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี พร้อมทั้งทีมผู้บริหารคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสระบุรี เผยว่ารู้สึกสะเทือนใจเสียใจและต้องกราบขออภัยกับภาพที่ปรากฏออกมาทางสื่อมวลชน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์และวันจันทร์ที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ตนขอยืนยันว่าบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสระบุรีจะไม่ทอดทิ้งประชาชนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลสระบุรีอย่างเด็ดขาด จะปล่อยให้พวกเขาไปเสียชีวิตที่บ้านไม่ได้ ซึ่งผู้ป่ว ยส่วนหนึ่งมาจากกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด จนท.ก็ตรวจรักษาให้และเมื่อมีอาการเหนื่อ ยหอ บต้องให้ออกซิเจน

ซึ่งต้องรับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากทีมแพทย์และพยาบาล สำหรับผู้ป่ว ยที่ไม่มีอาการนั้นกระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการให้อยู่ที่บ้านเพื่อลดภาพที่เห็นและแบ่งเบาภาระของทีมแพทย์และพยาบาล

นายแพทย์อนันต์ เผยอีกว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบุคลากรทางการแพทย์ได้พยายามทำงานกันอย่างหนักหน่วงมาโดยตลอดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างดีและมีคุณภาพในเบื้องต้นได้ดำเนินการ

1.เปิดหอผู้ติด CV-19 เพิ่มอีก 12 ห้อง รวม 24 เตียง ตั้งแต่คืนวันจันทร์ที่ 19 ก.ค.64 โดยปิดหอผู้ป่ว ยพิเศษทั้งหมดเพื่อจัดพยาบาลมาหมุนเวียนให้เพียงพอ

2.ปรับปรุงจุดพักรอ admit สำหรับห้องฉุกเฉินโดยย้ายแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกา ยภา พบำบัดออกไปที่อื่น

3.สั่งซื้อเต็นท์ความดันลบจาก SCG จำนวน 2 เต็นท์เพื่อรับผู้ติด CV-19 ที่ห้องฉุกเฉิน

4.วางแผนเปิด Hospitel เพิ่มรองรับผู้ป่ว ยประมาณ 200 คนในวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ค.64

5.เปิดจุดคัดกรองผู้ป่วยสงสัย CV-19 ทดแทนหน้าโรงพยาบาลที่แออัดมากเป็น ONE STOP SERVICE วันศุกร์ที่ 23 ก.ค.64 ที่แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2.รอ. พื้นที่ จ.สระบุรี

6.สร้างโรงพยาบาลสนามขนาด 450 เตียงภายในกรมทหารม้าที่ 4 รอ.โดยการสนับสนุนของทหารและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีจะแถลงข่าวความคืบหน้าวันที่ 22 ก.ค.64 และเปิดรับผู้ป่วยโควิดในวันจันทร์ที่ 26 ก.ค.64

7.เปิด modular ICU 10 ห้องแยกโร ค ก่อสร้างโดยเงินบริจาคและสร้างโดย SCG จะรับมอบอาคารในวันเสาร์ที่ 24 ก.ค.64 และเปิดดำเนินการในสัปดาห์หน้า

ทั้งหมดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อให้พวกเขากลับไปใช้ชีวิตที่ดีมีคุณภาพ ขอยืนยันว่าทางกระทรวงสาธารณสุขไม่เคยทอดทิ้งประชาชนรวมทั้งคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสระบุรีทุกคนพร้อมที่จะก้าวผ่านวิกฤตินี้

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกคนที่ร่วมกันเสียสละอย่างมากในช่วงเวลานี้ และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่เปิดโอกาสให้ทางโรงพยาบาลได้ชี้แจงแสดงจุดยืน และความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นสื่อกลางไปให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับทราบและเกิดความมั่นใจ ในกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลสระบุรี

อย่างไรก็ตาม ขอให้ป่ว ยทุกคนหายโดยเร็วนะคะ

Author: notiya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *