เคลียร์ชัด ตรวจเจอโควิด ที่ไหน แอดมิตที่นั่น รักษาฟรีหมด

วันที่ 12 เมษายน 2564 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้แถลงเกี่ยวกับประเด็นที่ประชาชนสงสัยว่าหากติดเชื้อโควิด 19 แล้วรักษาที่โรงพยาบาลจะต้องเสียเงินหรือไม่ หรือต้องทำอย่างไร และเรื่องการหาเตียงว่างรองรับผู้ป่วย โดยระบุว่า ถ้าเป็นเอกชนก็ประสานกันเอง ทุกคนจะต้องได้รับการรักษา ทางภาครัฐก็จะมีการพูดคุยกันเองประสานหาเตียงให้คนไข้ เพราะบางโรงพยาบาลยังมีที่ว่าง ซึ่งทั่วประเทศจะมีเตียงว่างทั้งหมด 23,000 เตียง

ภาพจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้หากแอดมิตโรงพยาบาลเอกชนขอยืนยันว่าไม่ต้องจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเป็นแอดมิตในโรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลของรัฐบาล ยกเว้นว่ามีประกันส่วนตัวโรงพยาบาลเอกชนก็จะสอบถามเรื่องประกันให้ประกันช่วยจ่ายก่อน แล้วจะมี 3 กองทุน คือ สปสช. ข้าราชการ และประกันสังคม จะรับดูแลเอง นี่คือนโยบายจากทางนายกรัฐมนตรี รักษาฟรี

Author: notiya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *