ยะโสธรเจออีกราย เด็ก 3 ขวบติด โควิด

วันที่ 12 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดยโสธรระลอกใหม่ รายงานพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 3 ขวบ ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่ 7 เชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายที่ 3 โดยผู้ป่วยอยู่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร สำหรับไทม์ไลน์พบว่า ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายก่อนหน้าหลายคน ก่อนตรวจเจอเชื้อและถูกส่งเข้ารักษาตัว

ขณะเดียวกันในช่วงบ่าย ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 13/2564 เพื่อรับทราบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพิจารณาปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคฯ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศจังหวัด เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ เพิ่มเติม และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13-18 เมษายน 2564 และปิดสถานที่อาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคากและอาคารพญานาคในบริเวณวิมานพญาแถน โดยในส่วนภายนอกอาคารยังให้เที่ยวชมได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 13-18 เมษายน 2564

Author: notiya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *