ของานได้งานขอเงิ นได้เงิ นขออะไรได้อย่ างนั้น

ซึ่งใหญ่โตและน่าเก ร งข ามมาก และที่มาของเรื่องความแม่นคือ คนงานก่อสร้างที่มาทำงานตอนสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

นั้นถูกห วยร างวัลที่ ๑ นี่จึงเป็นที่มาของความเชื่ อในหมู่คนงานและเล่ าขานกันเป็นวงกว้างในย่ านปากน้ำ

นอกจากนี้ใช้เวลาสร้างนานหลายปีเพราะเชื่ อกันว่ามีอ าถรรพ์ สร้างเท่าไหร่ก็สร้างไม่เสร็จ มีเห ตุอยู่เรื่อยๆ

ทั้งคนงาน ผู้รับเหมา หลายคนต้องเจอกับอุบั ติเห ตุเสี ยชีวิตหลายครั้งหลายหน

และตัวเจ้าของผู้สร้างและลู กชายก็เสี ยชีวิตก่อนที่จะสร้างเสร็จ (เจ้าของเดียวกับเมืองโบราณ)

แต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นของทีมงานจึงทำให้สามารถจัดทำ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

ได้สำเร็จและสวยงามเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวเพราะมีอะไรมากกว่าเรื่องขอห วย

แต่ที่แน่ๆ คือ ที่นี่ห้ ามลบหลู่ดูหมิ่ นเป็นอันข าดเพราะมีเรื่องเล่ามากมาย รวมถึงการบนขอหว ยแบบแปลกๆ

เช่นเคยมีผู้หญิ งมาบนเล่นๆคิดเล่นว่าหากถูกร างวัลที่๑จะยอม…..กับช้างผลคือถูกจริงๆ แต่ไม่แก้บนเพราะกลัวและอายไม่กล้าบอกใคร

สุดท้ ายกลายเป็นข่าวโดนข่มขืน แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่า แต่สำหรับชาวปากน้ำ สมุทรปราการและใกล้เคียง

ในวันใกล้ๆหวยออกจะมาขอห วยจากช้างสามเศียร กันค่อนข้างมาก รวมถึงคอหวยจากที่อื่นๆด้วย

จนกระทั่งมีการร้องเรียนว่าทำให้รถติดในตอนกลางคืนกันเลยทีเดียว บ างคนก็มาท่องเที่ยวเข้าชมภายในตัวช้างซึ่งทำเป็นพิพิธภัณฑ์

มีความสวยงาม และดูจะขลังๆเพราะจะมีโ ลก และสวรรค์ นอกจากเที่ยวชมแล้วก็มักจะขอห วย และซื้อล็อตเตอรี่จากแ ม่ค้ าแถวนั้น

บ างคนมีดว งได้เลขจาก ช้างสามเศียร ถูกกันบ่อยๆก็มี ซึ่งเหล่าแ ม่ค้ าย่ านนั้นบอกว่ามากันเยอะก่อนวันหวยออก บ างคนมาแต่เช้าวันหวยออกก็มี

ส่วนของไหว้นั้นก็ตามศรัทธามีพ่ อค้ าแ ม่ค้ าจัดของขายสำหรับกราบไหว้ไว้อยู่ แต่ภายในพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

เขามีจัดเตรียมไว้ให้โดยรวมกับร าค าค่าบัตรจะมีดอกไม้ธูปเทียนจัดให้ครบ และก่อนที่เข้าไปชมข้างในแนะนำให้ไหว้ก่อนที่จะเข้าชม

ซึ่งจะมีบริเวณจัดไว้ให้รวมถึงการนำของถวายต่างๆเช่น กล้วย อ้อย สับปะรด มะพร้าว และผลไม้ต่างๆ และจะมีข้อห้ามคือ

ห้ามขอและห้ามบนบ านสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะอย่ างที่กล่าวมาที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่จะมาล้ อเล่ นหรือขอพล่ อยๆ

เพราะมีเรื่องเล่ากันมากมาย แม้แต่ย ามยังบอกว่าบ างทีมีคนมาแก้ผ้ าตอนดึกๆแก้บนก็มี ส่วนใหญ่จะขอโช คล าภและบนบ านในสิ่งที่หาได้

จะขอมากขอน้อยอันนี้ได้ไม่ได้สุดแล้วแต่วาสนาจริงๆ แต่แ ม่ค้ าและคนย่ านนั้นบอกว่า มีคนมาแก้บนทุกงวด

บ างช่วงมีทุกวันด้วยซ้ำ เพราะมีคนมาขอพรกันเยอะ หากใครยังไม่เคยไปที่นี่ขอให้ไปด้วยตัวเองดูสักครั้ง

ไปชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และขอพร รับรองว่าคุ้มค่ ากับการเดินทางจริงๆ

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

Author: notiya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *