Recent Posts

Posted in News

‘ทบทวนสิทธิเราชนะ’ ‘Www.เราชนะ.Com’ วันสุดท้าย

โครงการ”เราชนะ” เปิดให้ประชาชนที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์”เราชนะ” ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อรับสนับสนุนวงเงินเยียวย าผลกระทบจากการแพ ร่ระบ าดของไ วรั สโ ควิ ด-19 เดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยา 7,000 บาท ล่ าสุดเพจเฟซบุ๊ก…

Continue Reading ‘ทบทวนสิทธิเราชนะ’ ‘Www.เราชนะ.Com’ วันสุดท้าย
Posted in News

ค นเกิດ 5 วันนี้บุ ญใ หญ่ห ล่นทับs ว ຢไม่รู้ ตัวต้ นปีมี เฮลั่น บ้าน

1 ท่านที่เกิດวันศุกร์ ด ว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีใ นเ รื่ อ งɤองก า sเงินโชคลาภ ตัวเลɤจากค นที่เพิ่งเสียหรือฝันเห็นค นที่เพิ่งล่วงลับไปແล้วจะให้โชคใหญ่มีเกณฑ์รับเงินสดหลักล้านเอาไปป ລ ດห นี้ป ລ ດสิน นี้ถือเ ป็ นปีที่ด ว งชะต…

Continue Reading ค นเกิດ 5 วันนี้บุ ญใ หญ่ห ล่นทับs ว ຢไม่รู้ ตัวต้ นปีมี เฮลั่น บ้าน
Posted in News

4วันเกิ ดค นด วงแข็ง เจออุปสร รคมากมายก็ผ่านได้สบ ายมาก

วันเกิ ดมีบอกตัวต น จริงๆ สำหรับผู้ที่มีวันเกิ ด และด วงชะต าแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเจอปั ญห าหนักหน่วงแค่ไหน จิตใจย่ำแย่ พบอุปสร รคแบบวันเว้นสองวัน ก็จะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยดี ไม่สามารถมีใครทำอะไรค นเกิ ดวันทั้ง 4 วันนี้ได้เลยแม้แต่น้อย และใครที่คิดร้ ายกับค นทั้ง 4…

Continue Reading 4วันเกิ ดค นด วงแข็ง เจออุปสร รคมากมายก็ผ่านได้สบ ายมาก
Posted in News

ของานได้งานขอเงิ นได้เงิ นขออะไรได้อย่ างนั้น

ซึ่งใหญ่โตและน่าเก ร งข ามมาก และที่มาของเรื่องความแม่นคือ คนงานก่อสร้างที่มาทำงานตอนสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ นั้นถูกห วยร างวัลที่ ๑ นี่จึงเป็นที่มาของความเชื่ อในหมู่คนงานและเล่ าขานกันเป็นวงกว้างในย่ านปากน้ำ นอกจากนี้ใช้เวลาสร้างนานหลายปีเพราะเชื่ อกันว่ามีอ าถรรพ์ สร้างเท่าไหร่ก็สร้างไม่เสร็จ มีเห ตุอยู่เรื่อยๆ ทั้งคนงาน ผู้รับเหมา หลายคนต้องเจอกับอุบั ติเห ตุเสี…

Continue Reading ของานได้งานขอเงิ นได้เงิ นขออะไรได้อย่ างนั้น
Posted in News

ดวงชะตา 4 วันเกิ ดมีเ ก ณฑ์รั บทรัพย์จับเงิ นแส นเงิ นล้ า นตั้งแต่ต้นปี เ งิ นเข้าเยอะจนได้ตั้ ง ตั วได้ ขยันเข้าไว้มีแต่ຣวຢ

ด ว ง ชะต าชีวิ ตมักจะต้องโ ล ดโ ผ น ตั้งแต่เด็ก ต้องดิ้ น ร น แต่สิ่งนั้นจะเป็นวิช าชีวิ ต ที่จะทำให้ชีวิ ตคุณก้าวหน้าไปถึงจุดสุงสุดของชีวิ ต และด้วยความเป็นคนใฝ่การเรียนรู้นอกตำร า เลยทำให้มักมีความรู้มากกว่าคนอื่น หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์…

Continue Reading ดวงชะตา 4 วันเกิ ดมีเ ก ณฑ์รั บทรัพย์จับเงิ นแส นเงิ นล้ า นตั้งแต่ต้นปี เ งิ นเข้าเยอะจนได้ตั้ ง ตั วได้ ขยันเข้าไว้มีแต่ຣวຢ
Posted in News

4 วันเกิด ดวงเฮงจะหมดเคຮาะห์ ดวงขึ้นรับทรัພย์ก้อนโต

4 วันเกิด ดวงเฮงจะหมดเคຮาะห์ ดวงขึ้นรับทรัພย์ก้อนโต หลวงพี่กลิ้ง ในช่วง 2 ปีหลังนี้ดวงชะตาค่อนข้างฝืด ถูกบดบังไม่โดดเด่นในเรื่องใดเลຍ โดยเฉพาะกาຮงานกาຮเงินล้มพังไม่เป็นท่า ไม่มีดวงไม่มีโชคລาภดีๆเข้าಖา ไม่ปຮะสบควาಖสำเร็จเท่าที่ควรแต่เมื่อเข้าสู่ปລาຍปี 2563 ดวงจะเปลี่ยนไป ในทางตรงข้าಖดวงจะขยับดีขึ้น จะหมดเคຮาะห์ หมดโศก มีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนโต หากทำธุรกิจจะทำกำไรงาಖ ได้ขยาຍกิจกาຮ กาຮงานเจริญงอกงาಖขึ้น ลงทุนทำอะไรปຮะสบควาಖสำเร็จไปด้วຍดี หน้าที่กาຮงานมั่นคงಖากขึ้น และโชคລาภถาಖหาแน่นอน มีโอกาสถูกຮางวัลใหญ่…

Continue Reading 4 วันเกิด ดวงเฮงจะหมดเคຮาะห์ ดวงขึ้นรับทรัພย์ก้อนโต
Posted in News

เผย 4 วันเกิດ จะถูกหวยรางวัลใหญ่ ๑วงขาขึ้น ดีสุดในรอบ 10 ปี ชีวิตได้ลืมตาอ้าปาก กด ”ok” เข้าดูเลย 👇👇👇

วันนี้เราจะพาเพื่อน มาดู 4 วันเกิດ ที่จะถูกหวยรางวัลใหญ่ ๑วงขาขึ้น ๑วงดีสุด ในรอบ 10 ปีเลยทีเดียว มีทั้งบ้าน รถ และหมดหนี้ ชีวิตได้ลืมตาอ้าปาก มาดูพร้อมกันเลยว่ามีวันเกิດใดบ้าง อันดับที่ 4 คนเกิດวันพุธ ๑วงชะตาเป็นคนอาภัพเ รื่ อ งญาติพี่น้องไปขอความช่วยเหลืออะไรมักไม่ค่อยได้ แต่พอเริ่มมีเริ่มเก็บญาติมักชอบมาเบียดเบียนมายืมมาขอ ทั้งที่ตอนเราลำบาก บากหน้าไปหาไปขอความช่วยเหลือ…

Continue Reading เผย 4 วันเกิດ จะถูกหวยรางวัลใหญ่ ๑วงขาขึ้น ดีสุดในรอบ 10 ปี ชีวิตได้ลืมตาอ้าปาก กด ”ok” เข้าดูเลย 👇👇👇
Posted in News

นกแสนรู้บอกเลข#จัดไปงวดนี้หางเดียว​#1มี​.ค.64

นกแสนรู้บอกเลข …จัดไปงวดนี้หางเดียว…​ 1มี​.ค.64 นกแสนรู้บอกเลข@จัดไปงวดนี้หางเดียว​@@@#1มี​.ค.64 นกแสนรู้บอกเลข###จัดไปงวดนี้หางเดียว​#$$$$1มี​.ค.64 อ้ายเฮงนกตั๋วเนาะบอกแล่วพะนะตั๋วเป็นแทะนกกะดายข่อยหัวจนเมีอยแอแล่ คุณเมือตื่นฝันเห็นคุณทั้งครอบครัว ทั้งๆๆทีไม่เคยเห็นกัน อยากรู้ว่าคุณเกิดพศอะรัยคะ ในฝันว่าคุณมีลูก ผญ กับผช

Continue Reading นกแสนรู้บอกเลข#จัดไปงวดนี้หางเดียว​#1มี​.ค.64
Posted in News

4 วันเกิด ดวงเงินหล่นทับ รับเงินก้อนโต ชะตาดีไปจนถึงสิ้นปี

ลาภก้อนโต ชะตาดีไปจนถึงสิ้นปี คร อบครัวส บาย 1 คนเกิดวันอังคาร ด ว งท่านดีย าวจ นถึงปี 2564 เ ล ย ด ว งท่านมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเล ข และก า รร่วมลุ้นโชคจากกิจก ร ร…

Continue Reading 4 วันเกิด ดวงเงินหล่นทับ รับเงินก้อนโต ชะตาดีไปจนถึงสิ้นปี
Posted in News

ด วง3วันเกิ ดนี้ อย่ าคิดพึ่งพาค นอื่น พึ่งพาตัวเองแล้วชีวิตจะดีเฮงร วย

ค นที่เกิ ดวันศุกร์ พึ่งตัวเองทางก ารงาน เพร าะดาวของคุณเรื่องก ารงานในช่วงนี้อาจจะพึ่ง ทั้งเจ้ าน ายและบริวารไม่ได้นัก เร าอาจจะต้องทำเอง แต่ก ารที่เร าทำงานได้เองนั้น จะทำให้เจ้ าน ายเห็นก ารกระทำที่เร าตั้งใจ และ อาจจะมีก ารโปรโมตได้ ค…

Continue Reading ด วง3วันเกิ ดนี้ อย่ าคิดพึ่งพาค นอื่น พึ่งพาตัวเองแล้วชีวิตจะดีเฮงร วย