‘เควิน โปงลางสะออน’ ใช้เงินเดือน 800 ประทังชีวิต

ซูบผอมไม่รับการรักษา!บ้านเกิด ‘เควิน โปงลางสะออน’ ไม่มีรายได้ ใช้เงินเดือนละ 800 ประทังชีวิต‘เควิน โปงลางสะออน’ มีชื่อจริงว่า ‘อนุชิต กุลศรี’ เส้นทางชีวิต จากศิลปินมากความสามารถ สู่การลงทะเบียนเป็นผู้พิการในปัจจุบัน ‘เควิน’ เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียนจบจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มีความสามารถเล่นดนตรีอีสานได้ทุกชนิด พิณ แคน

Read more