รายต่อไป ดารา ป. พบเส้นทางการเงินเกี่ยวพัน อภิรักษ์ ผู้บริหารบริษัท FOREX-3D

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 ยังมีดารานักแสดงที่อยู่ในข่ายจะถูกดำเนินคดีแชร์ FOREX-3D อีก ซึ่งรายล่าสุดมีอักษรย่อ ป. มีความเกี่ยวพันเส้นทางการเงินกับ นายอภิรักษ์ ผู้บริหารบริษัท FOREX-3D ที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ ข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่บอกว่า

Read more