น้ำมาแล้ว เอ่อท่วม 3 หมู่บ้าน ถนนทางเข้าหมู่บ้านใกล้สัญจรไม่ได้

วันที่ 19 กันยายน ที่ถนนเส้นบ้านม่วงใหญ่ถึงบ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำจากแม่น้ำชีเอ่อเข้าท่วมถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านแล้ว ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ระดับน้ำอยู่ที่ 30-50 ซม. รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบาก โดยพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยเป็นพื้นที่รับน้ำแห่งแรกริมแม่น้ำชีในจังหวัดมหาสารคาม น้ำได้เอ่อเข้าท่วมถนนทางเข้าบ้านดอนจำปาถึงบ้านหนองขนวนโดยระดับน้ำได้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่และเป็นน้ำเหนือจากจังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ระบายน้ำออกมาหากมีฝนตกลงมาอีกและระดับน้ำชีเพิ่มขึ้นอีกก็จะส่งผลให้หมู่บ้านถูกตัดขาดต้องเดินทางเข้าออกทางเรือเพียงทางเดียวเท่านั้น

Read more