รองผู้ว่าฯ ประกาศเตือนด่วน เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

วันนี้ 17 ก.ย. 65 นายกองเอกพงศธร สิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องน้ำท่า และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 39/2565 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 แจ้งว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยมีพื้นที่ เฝ้าระวังสถานการณ์ น้ำหลาก และน้ำท่วมชัง ระหว่าง 17 – 20 กันยายน 2565

สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขัง ได้แก่ อ.สังชละบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2565 และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ จึงให้ กอปภ.อ. กอปภ. อปท. และหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการ ดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์แจ้งประขาชนใน อ.สังขละบุรี ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโซกแรง ปริมาณฝนสะสมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ให้รีบแจ้งเดือนภัยประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทันที
  2. หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการ และดำเนินการตามหนังสือ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี โดยประสานจัดกำลังจิตอาสา เข้าร่วมปฏิบัติงาน พร้อมแจ้งกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ทราบทันที ทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และแอพพลิเคชันไลน์ รวมทั้งรายงานสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี