ฝนตกหนัก หลายหมู่บ้านระทมจมบาดาล บางพื้นที่อดอาหาร น้ำดื่ม

วันที่ 10 ก.ย.65 มีรายงานว่าที่จังหวัดสมุทรปราการเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางบ่อเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักหลายชั่วโมง ทำให้หลายหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบางบ่อเกิดน้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้ ประชาชน 1,300 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก รถเสียหายจากน้ำท่วมหลายสิบคัน

หลายคนยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้า บ้านบางหลังขาดแคลนน้ำดื่ม เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออกแต่ทำไม่ได้เต็มที่เพราะน้ำจากหมู่บ้านต้องระบายออกคลองกันยา แต่คลองกันยาน้ำก็สูงเกือบถึงระดับเดียวกับน้ำในหมู่บ้าน หากฝนไม่ตกซ้ำอีก 2-3 วันน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางบ่อกล่าวว่า ตอนนี้เรื่องการขนย้ายประชาชนได้ประสานรถยกสูงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการเข้ามาช่วยเหลือคอยรับส่งประชาชนเข้าออกหมู่บ้าน

สำหรับความเดือดร้อนเรื่องอาหารและน้ำดื่มตนได้ประสานไปยังนายกเทศบาลบางบ่อและนายก อบต.บางเพรียง ให้เข้ามาสนับสนุนแล้วและตนยังประสานไปยังชลประทานให้เร่งระบายน้ำ พร่องน้ำในคลองสำโรงลงสู่ทะเลโดยเร็ว

ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรรายงานว่า ความกดอากาศต่ำพาดผ่านจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 7-10 กันยายน 2565 บริเวณพื้นที่อำเภอบางพลีรวม 242.00 มม. คิดเป็นปริมาณน้ำ 6.08 ล้าน ลบ.ม. อำเภอบางบ่อรวม 363.00 มม. คิดเป็นปริมาณน้ำ 12.19 ล้านลบ.ม.

และอำเภอเมืองสมุทรปราการรวม 129.90 มม. คิดเป็นปริมาณน้ำ 1.80 ล้านลบ.ม. คิดเป็นปริมาณน้ำรวม 20.07 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่ในเกณฑ์วิกฤต

จึงขอให้ราษฎรที่อยู่ริมคลองพระองค์ไชยานุชิตคลองด่านคลองสำโรงคลองชายทะเล (เลียบถนนสุขุมวิท) คลองลาดกระบัง คลองบางปลา คลองเจริญราษฎร์ คลองบางโฉลง คลองจระเข้ใหญ่ และคลองบางเสาธงให้ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสังเกตระดับน้ำในคลองดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

พร้อมเตรียมขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ กรมชลประทานจะเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าวันละ 15 ล้าน ลบ.ม.จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ คาดว่าหากไม่มีฝนตกจะเข้าสู่สภาวะปกติ 1-2 วัน