แห่ชื่นชม ครูประจำชั้น ส่งหนังสือถึง ผอ. ขอให้นักเรียนหญิง ม.ต้น ไว้ผมยาวได้

4 ส.ค.65 โลกออนไลน์แห่ชื่นชม คุณครูประจำชั้น ชั้น ม.1 หลังโพสต์เอกสารถึงผู้อำนวยการโรงเรียน ขออนุญาตให้นักเรียนจำนวนหนึ่งไว้ผมยาวได้ เนื่องจากกฎของโรงเรียนยังบังคับให้นักเรียนหญิงชั้น ม.ต้น ไว้ผมสั้น

โดยในเอกสารจดหมายดังกล่าว ระบุเหตุผลว่า นักเรียนหญิงประจำชั้นจำนวน 4 คน ขออนุญาตไว้ผมยาว เพราะผมหยิกฟู หากตัดสั้นจะทำให้ผมยิ่งฟูกกว่าเดิม ทำให้ไม่มั่นใจในตัวเอง

โดยครูได้อ้างอิงทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการของ อีริค อีริคสัน (Erik Erikson) นักจิตวิทยาชื่อดัง ผู้ตั้งทฤษฎีการพัฒนาจิตสังคม (Theory of Psychosocial Development) ที่ระบุว่าเด็กอายุ 12-18 ปี กำลังอยู่ในช่วงค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง การบังคับให้ตัดผมสั้นและเกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง จะส่งผลกระทบต่อกันพัฒนาการของเด็กได้

ซึ่งทางผู้อำนายการก็ได้เซ็นอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย โดยคุณครูยังได้ระบุข้อความในโพสต์ว่า

เมื่อครูประจำชั้น ผอ. และครูปกครองเห็นตรงกัน เชื่อว่าอีกไม่นาน ทรงผมที่โรงเรียนจะเสรี เพราะเมื่อวานเราเห็นตรงกัน 2 ประเด็นคือ ผมยาว-สั้นไม่เกี่ยวกับวินัย ถ้าเอาเข้าจริงอาจจะขอแค่ให้รวบผมก็เพียงพอแล้ว ดีใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.