“หมอพรทิพย์” เชื่อในสิ่งที่ถูก

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ยาวนานมากว่าสามเดือนแล้วที่หลายหน่อวยง านรวมถึงแฟนๆต่าง

ช่วยกันตามหาความจริงเพื่อที่จะได้รับความถูกต้องให้กับคนที่รัก ซึ่งหนึ่งคนที่คอยช่อยเหลือและ

เป็นตัวแทนในการดำเนินเรื่องต่างๆนั่นก็คือ “หมอพรทิพย์” นั่นเองที่เจ้าตัวได้เข้ามาช่วยหลังจาก

ที่คุณแม่ได้ติ ดต่อไปหาอยากให้มาช่วยดูในเรื่องนี้ ซึ่งตอนแรกห็ไม่ค่อยอยากที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง

สักเท่าไหร่ แต่ก็เชื่อว่ามีอีกหลายเรื่องที่หลายคนควรจะได้รู้เพื่อช่วยเหลือคนที่จากไปให้ได้รับ

ความเป็นธร รมมากที่สุด ทำให้เจ้าตัวเข้ามาดูแลในหลายๆขั้นตอน แต่การทำง านในครั้งนี้กลับ

ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะหลักฐ านต่างๆค่อนข้างจะมีน้อยมากๆรวมไปถึงการที่หลายคนไม่ยอม

ให้ความร่วมมือแถมยังถูกมองว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำง านของเจ้าหน้าที่ทำให้การทำง าน

เป็นไปได้ช้าลง ซึ่งทางด้านคุณหมอเองก็ได้บอกนะคะว่าตัวเองได้เห็นหลายจุดที่ค่อนข้างจะไม่

เป็นไปตามจริงอย่างที่ได้สรุปไป และจากคำพูดของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ทำให้ต้องทำง านอย่าง

เต็มที่ในทุกวันและไม่สามารถปล่อยเรื่องนี้ไปได้ อย่างที่เราได้เห็นในข่าวต่างๆก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องของ

ความปลอดภั ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะหลายคนมองว่าเจ้าตัวมาทำเรื่องนี้เพราะอยากได้หน้าหรือ

หาแสงให้ตัวเองแต่เจ้าตัวกลับม่ได้คิดแบบนั้น ตอนนี้ก็จะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อตามหาความจริงให้ได้

ถึงแม้ว่าเธอเองจะบอกนะคะว่าค ดีนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเจอมาและย ากมากๆ เพราะตัวแทนของคนที่จากไป

ไม่ได้อยู่ข้างเขาเลย ก็รู้สึกเสี ยใจอยู่ไม่น้อย แต่ก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีและหาความจริงให้ถึงที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.